Samorząd Uczniowski

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.

 

Opiekunowie SU w roku szkolnym 2022/2023

MAŁGORZATA CHMIELEWSKA - NOWAK
PAULINA KULUPA - DOBEK


 

Skład SU na rok szkolny 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Kacper Zając VIIIe

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Karolina Giera VIIId
Hanna Szewczyk VIb

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 84 W PIGUŁCE