Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Joanna Saj-Żukowska, z którą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres e- mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl. Natomist zastępcą Inspektora Danych Osobowych jest Pani Nadia Snopek, z którą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres e- mail: IOD1.dbfotargowek@eduwarszawa.pl.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców

 

Klauzula informacyjna dot. osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły podstawowej nr 84 w warszawie

 

Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji