Oswoić Konflikt!

Od listopada Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom współpracuje z naszą szkołą w ramach projektu „Oswoić Konflikt!” finansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów bez przemocy, poprawienie komunikacji oraz podniesienie stopnia integracji wśród uczniów klas biorących udział w projekcie.
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie przez trenerów Stowarzyszenia programu edukacyjnego „Konflikt – jak go oswoić?” w dwóch klasach I-III oraz wsparcie wychowawców tych klas w dalszej pracy edukacyjnej i wychowawczej.
Uczniowie uczestniczą w specjalnie przygotowanych warsztatach, które rozwijają ich wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami, współpracy i komunikacji, czyli tych elementów, które pozwalają nam radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Po przeprowadzonych zajęciach trenerzy Stowarzyszenia przygotowują rekomendacje, których celem jest podsumowanie przebiegu warsztatów i funkcjonowania uczniów oraz przekazanie wychowawcom wskazówek dotyczących dalszej pracy z klasą.
Możliwe jest także zorganizowanie konsultacji bądź warsztatów dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie w obszarach związanych z tematyką projektu takich jak komunikacja, radzenie sobie z trudnymi emocjami u dzieci czy metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Q Zmianom: www.qzmianom.org.

 

Projekt „Oswoić Konflikt!” jest współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy.