Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę

Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę

Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę to systemowy projekt, zakładający współpracę nie tylko z uczniami Szkół Podstawowych, ale także z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami. Jego nadrzędnym celem jest budowanie prospołecznych, pełnych empatii i szacunku postaw, a także nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności do wykorzystania w codziennym życiu.
Organizator: Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Targówek, Radzymińska 111a/113, Warszawa 03-549. tel: 22 253 32 06 www.taszansa.pl
Koordynator: Magdalena Skorupka, m.skorupka@taszansa.pl
Czas trwania: październik 2018 - czerwiec 2019
Uczestnicy: uczniowie, rodzice, dyrekcja, nauczyciele
Projekt zawierał będzie:
-wykłady wprowadzające do Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli
-warsztat wprowadzający do Pozytywnej Dyscypliny dla dyrekcji Szkół
-warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla klas
-warsztaty pogłębione z Pozytywnej Dyscypliny dla kadry pedagogicznej
-warsztaty pogłębione z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców
-warsztaty pogłębione z Pozytywnej Dyscypliny dla dzieci
-wsparcie indywidualne konsultacyjne/superwizyjne/coachingowe/psychologiczne dla dzieci, rodziców, nauczycieli
-organizacja wyjścia dla klas (np. teambuilding)
-ewaluacja działań
Cele projektu: Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju świadomych obywateli – dzieci – i na poziomie lokalnym i na poziomie państwowym, poprzez uczenie ich podstawowych umiejętności emocjonalnych społecznych i życiowych takich jak: wyrażanie swoich emocji w sposób akceptowany społecznie, skuteczna i oparta na szacunku komunikacja, wzajemna pomoc, koncentracja na rozwiązaniach a nie szukaniu winnych, itp. Wyposażone w te umiejętności i przekonanie, że ich głos się liczy, będą chętniej włączały się w aktywne kreowanie wspólnej przestrzeni i rzeczywistości najpierw na poziomie szkoły, a potem na poziomie mniejszych i większych lokalnych społeczności.
Proponowane przez nas warsztaty dla nauczycieli i rodziców mają przede wszystkim na celu wyposażenie ich w narzędzia, dzięki którym będą potrafili wspierać dzieci w rozwijaniu samoświadomości i mocnego przekonania „wiem, umiem, mogę”. Osiągnąć ten cel pozwoli m.in. spójne podejście nauczycieli i rodziców. Udział w warsztatach pozwoli rodzicom i nauczycielom zobaczyć świat oczami dziecka i ucznia, co przekłada się na lepsze zrozumienie jego perspektywy przez rodzica/nauczyciela i możliwość zastosowania skuteczniejszego podejścia. Intensywny program szkoleniowy daje m.in.: solidne umiejętności, jak podążać drogą środka bez kar i spolegliwości, głębokie zrozumienie, czemu dzieci są niegrzeczne i jak temu zaradzić, lepsze poznanie i zrozumienie siebie oraz swojego wpływu na dziecko.

"Projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy"

Dane kontaktowe:
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa. E-mail: kontakt@taszansa.pl, tel. 22 253 32 06, www.taszansa.pl

 

logoszansa   logowawa