Maciej Gut

uczeń klasy VIII c w roku szkolnym 2021/2022
otrzymał zaszczytny tytuł „Diament SP 84 2022”

 

Zaszczytny tytuł „Diament SP 84” w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał Maciej Gut uczeń klasy 8c. Maciej to ambitny, pracowity i bardzo sumienny uczeń, który otrzymał najwyższą średnią ocen końcowych 5,94 i wzorowe zachowanie.

Maciej zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej biorąc aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska szkolnego. Wielokrotnie podczas uroczystości szkolnych, grał na pianinie i śpiewał. Maciej troszczy się o estetykę klasy i szkoły, dba o mienie szkolne i osobiste, przestrzega regulaminów, cechuje się dbałością o honor i tradycje szkoły. Dba o piękno mowy ojczystej: troszczy się o kulturę wypowiadania się i stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Zawsze wyróżnia się wzorową postawą i zachowaniem. Angażuje się w działalność na rzecz środowiska szkolnego, podejmując aktywne działania na rzecz wolontariatu. Sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków takich jak: wykonywanie poleceń nauczycieli, przygotowanie do zajęć, zachowanie na zajęciach, pomoc kolegom i koleżankom, punktualność   i frekwencja. Zawsze okazuje szacunek wobec pracowników szkoły oraz rówieśników.

Maciej swoją osobowością, postawą i zaangażowaniem jest uczniem godnym naśladowania.

 

 

Stefan Ćwiek, uczeń klasy VIIa
„Orzeł Targówka” 2020/2021

 

Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy „Orzeł Targówka” otrzymał w roku szkolnym 2020/2021 Stefan Ćwiek, uczeń klasy VIIa.
Stefan jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje wysokimi wynikami w nauce. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w zakresie języków obcych. Wyróżnia się wyjątkową znajomością języka niemieckiego. Stena osiągnął także ogromne sukcesy w szachach, które od zawsze są jego pasją. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim, dzielnicowym.
Największe sukcesy Stefana to:

• laureat 1 miejsca Międzynarodowego Konkursu Lingwistycznego z Języka Niemieckiego;
• laureat Wojewódzkiego Konkursu Miasta Niemieckojęzyczne i ich zabytki;
• laureat Wojewódzkiego Konkursu Czasowniki Nieregularne Perfekt / Präteritum- Ogólnopolskiego Konkursu Rekcja Czasownika;
• I miejsce w Olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego Olimpus (sesja jesienna);
• I miejsce w Olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego Olimpus (sesja zimowa);
• przejście do etapu rejonowego w konkursie kuratoryjnym z języka niemieckiego (15 miejsce);
• IV miejsce w Mistrzostwach Unii Europejskiej Juniorów w grupie do lat 10, Mureck, Austria;
• II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym I Puchar Bałtyku;
• V miejsce w XI Międzynarodowym Turnieju Szachowym Góra Św. Anny 2018, grupa open C dla juniorów do lat 12;
• V miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów 2019 chłopcy do lat 13;
• I miejsce w Turnieju Szach - Strike - Mat w Galerii Młociny od 4 do 6 klasy SP;
• III miejsce Warszawska Olimpiada Młodzieży w Szachach Klasycznych 2020 w grupie chłopców do lat 14;
• III miejsce Warszawska Olimpiada Młodzieży w Szachach Klasycznych 2020 w grupie chłopców do lat 14;
• III miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów 2020 chłopcy do lat 13;
• II miejsce na 4 szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół Podstawowych w Szachach Klasycznych
Stefan jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚREDNIEJ OCEN ZA OSTATNIE DWA LATA NAUKI:
1. rok szkolny 2019/2020: 5,16
2. rok szkolny 2020/2021: 5,14

 

 

 

Natalia Bugajewska
uczennica klasy 8a w roku szkolnym 2020/2021
otrzymała zaszczytny tytuł „Diament SP 84 2021”

 

 

Zaszczytny tytuł „Diament SP 84” w roku szkolnym 2020/2021 otrzymała Natalia Bugajewska uczennica klasy 8a. Natalia jest uczennicą o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce. Efektami jej uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy głównie w konkursach humanistycznych o zasięgu: międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim i dzielnicowym.
Największe sukcesy Natalii:
- w roku szkolnym 2018/2019 laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Polskiego ,,OLIMPUS”;
- w roku szkolnym 2019/2020 laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego ,,OLIMPUS”;
- w roku szkolnym 2020/2021 laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego ,,OLIMPUS”.

Natalia posiada także osiągnięcia sportowe. Podczas organizowanych przez Dzielnicę Targówek Mistrzostw zajęła I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w kategorii młodzież.
Uczennica o wysokiej kulturze osobistej, sumienna, ceniona za obowiązkowość i koleżeńskość. Poprzez aktywną działalność w wolontariacie szkolnym prezentowała wzorowe postawy moralne godne naśladowania i rozwijała postawy prospołeczne - życzliwości, bezinteresowności, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
Uczennica co roku otrzymywała wzorową ocenę z zachowania. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią: 5,94.

 


Bartosz Włodarczyk

uczeń klasy 8d w roku szkolnym 2019/2020
otrzymał zaszczytny tytuł „Diament SP 84 2020”

 

Bartosz jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w dziedzinie przedmiotów ścisłych: matematyki i informatyki, jak i języka angielskiego. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim  i dzielnicowym.

Największe sukcesy Bartosza to:

 • nagroda Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy  „Orzeł Targówka 2019”,
 • Konkurs matematyczny GALILEO – laureat,
 • Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia – laureat,
 • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – wyróżnienie,
 • Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS sesja jesienna – matematyka – laureat,
 • Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS sesja zimowa – matematyka – laureat,
 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy PINGWIN – laureat,
 • Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z matematyki – półfinalista,
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów – półfinalista.

Bartosz jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność.  Zawsze chętnie angażuje się w działalność charytatywną. W ramach wolontariatu pomagał w organizacji:

 • Międzynarodowego Turnieju Judo „Turniej Małego Mistrza 2019” (przygotowanie płyty turnieju i stanowisk, sędziowanie walk, transport sprzętu, sprzątanie),
 • I Michelińskiego Pikniku Rodzinnego,
 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Bartosz w roku szkolnym 2019/2020 pełnił zaszczytną funkcję chorążego Pocztu Sztandarowego. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał średnią: 5,57 oraz wzorowe zachowanie.

 


Weronika Duranc
uczennica klasy 8c w roku szkolnym 2018/2019
otrzymała zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2019”


Weronika jest uczennicą bardzo inteligentną. Wykazuje się wysokimi możliwościami intelektualnymi z wielu przedmiotów. Efektami jej pracowitości są sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych, a szczególnie polonistycznych.
Największe sukcesy Weroniki to:
• finalistka Konkursu Polonistycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
• finalistka VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego w kategorii szkoła podstawowa,
• laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki Olimpus.
Uczennica była w asyście Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.
Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią: 5,72.
Weronika uzyskała maksymalne wyniki ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski) po ukończeniu szkoły podstawowej - po 100%.

 

 

Bartosz Włodarczyk
uczeń klasy 7d w roku szkolnym 2018/2019
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2019”

 

Bartosz jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w dziedzinie przedmiotów ścisłych: matematyki i informatyki, jak i języka angielskiego. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim, dzielnicowym.
Największe sukcesy Bartka to:
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z matematyki i języka angielskiego
• wyróżnienie i wynik bardzo dobry w Międzynarodowy Konkursie Kangur Matematyczny
• III miejsce - Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”
• półfinalista Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z matematyki
• I miejsce - Międzydzielnicowy Konkurs Matematyczny „ENIGMA+”
• II miejsce -Turniej dzielnicowy „Najlepszy z najlepszych”
• wyróżnienie w Dzielnicowym Konkursie Czytania ze Zrozumieniem
• półfinalista Warszawskiego Konkursu Czytelniczego „Magia lektur”

Bartosz zdał z wyróżnieniem Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary). Ukończył również dwa kursy:
• kurs programowania w języku C++ na Politechnice Warszawskiej w ramach projektu edukacyjnego Young Programmer,
• kurs programowania w języku Python na Politechnice Warszawskiej w ramach projektu edukacyjnego Young Programmer

Bartek jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność. Dowodem uznania przez nauczycieli i przedstawicieli SU było wybranie Bartosza do pełnienia zaszczytnej funkcji chorążego Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.

Uczeń w roku szkolnym 2017/2018 uzyskał średnią ocen - 5,55, w roku szkolnym 2018/2019 - 5,57.
 
 

 

Damian Krakówko
uczeń klasy 8d w roku szkolnym 2018/2019
otrzymał zaszczytny tytuł „Diament SP 84” 2019

 

 

Damian jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w dziedzinie przedmiotów ścisłych. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu: międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim, dzielnicowym.
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – wyróżnienie,
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS – matematyka,
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS – język polski,
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – wyróżnienie,
• Warszawski Konkurs Matematyczny „Z matematyką przez życie” – wyróżnienie,
• X Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka - III miejsce.
Damian posiada także osiągnięcia sportowe. Podczas organizowanych przez Dzielnicę Targówek Mistrzostw zajął:
• I miejsce w unihokeju chłopców,
• III miejsce w mini piłce ręcznej,
• III miejsce w badmintonie,
• III miejsce w mini siatkówce.
Ponadto Damian jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność. Był przez 5 lat chorążym Pocztu Sztandarowego i aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał średnią: 5,83 oraz wzorowe zachowanie.

 
 

 

Radosław Sienicki
uczeń klasy 6d w roku szkolnym 2016/2017
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2017”

 

Radek jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w dziedzinie przedmiotów ścisłych: matematyki i informatyki. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu: dzielnicowym, warszawskim, ogólnopolskim i międzynarodowym i są to m. in.:

• finalista i laureat (100% punktów) Konkursu Informatycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpus”,
• „Z matematyką przez życie” – I i II miejsce,
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego „Olimpus”,
• wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Ponadto Radek jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność.

Na świadectwie ukończenia klasy piątej uzyskał średnią 5,73, a w klasie szóstej: 5,64.
 
 

 

 
Jakub Rymarski
uczeń klasy 6c w roku szkolnym 2014/2015
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2015”


Jakub jest uczniem wyróżniającym się bardzo w naszej szkolnej społeczności. Jest koleżeński, uczynny i bezinteresowny. Podziwiany jest za rozległą wiedzę i różnorodne zainteresowania. Osiąga najwyższe wyniki w konkurach przedmiotowych na wszystkich szczeblach: od dzielnicowych po międzynarodowe. Największe sukcesy Kuby to uzyskanie tytułów laureata w : Konkursie Matematycznym organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Konkursie Informatycznym miniLOGIA13, Ogónopolskim Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”, Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym, Ogólnopolskich Olimpiadach przedmiotowych „Olimpus” z matematyki i przyrody. Jest także wicemistrzem  III Dzielnicowego Konkursu „ Mistrz Języka Polskiego”. Poza tym lubi sport i wielokrotnie reprezentuje szkołę w licznych zawodach sportowych. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał średnią 6,0. Dowodem uznania przez nauczycieli i przedstawicieli SU było wybranie Jakuba do pełnienia zaszczytnej funkcji chorążego Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.

 

 

 

Alicja Barbachowska
uczennica klasy 5a w roku szkolnym 2013/2014
otrzymała zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2014”

 

Alicja jest uczennicą o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce. Efektami jej uzdolnień i pracowitości są także liczne sukcesy w konkursach głównie humanistycznych o zasięgu dzielnicowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i są to m.in:
finalista Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego,
II miejsce w Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym,
finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień ”,
I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Poetyckim Młodych Talentów „Złote pióro 2013”,
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Dzielnicy
„Nie taki Targówek straszny jak go malują”,
II miejsce w dzielnicowym konkursie „Mistrzowie Ortografii 2013”,
II miejsce w Warszawskim Konkursie Czytelniczym „Magia lektur”.

Na świadectwie ukończenia klasy piątej uzyskała bardzo wysoką średnią: 5,64

 

 

 

Krzysztof Taraśkiewicz
uczeń klasy 6c w roku szkolnym 2012/2013
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2013”

 

Krzysztof jest uczniem, który posiada rozległą wiedzę i różnorodne zainteresowania. Jest ceniony za koleżeńskość, uczynność i bezinteresowność.
Osiąga sukcesy w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich, takich jak np.:
•Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny (finalista),
•Międzydzielnicowy Konkurs Matematyczny „Miks” (III miejsce),
& bull;Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „Olimpus” (laureat),
•Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego (finalista).
Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią 5,45.Dowodem uznania przez nauczycieli i przedstawicieli SU było wybranie Krzysztofa do pełnienia zaszczytnej funkcji chorążego Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.

 

 

Jakub Stempkowski
uczeń klasy 6b w roku szkolnym 2011/2012
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2012”


Jakub jest uczniem o dużych możliwościach intelektualnych i szerokich zainteresowaniach, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce.Jego zainteresowania skupiają się głównie wokół przedmiotów ścisłych: matematyki i informatyki. Typowa jest dla niego postawa  dociekliwości, intelektualnej ciekawości. Ma duże możliwości zapamiętywania i przetwarzania informacji.
Jego największe sukcesy to między innymi uzyskanie tytułów laureata:
• Przedmiotowego Konkursu Informatycznego MKO miniLOGIA 9 i 10,
• Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki OLIMPUS,
• Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”,
• Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”,
• Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Liga zadaniowa”.
Jakub zajmował także najwyższe miejsca w wielu konkursach warszawskich i dzielnicowych.
Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał bardzo wysoką średnią 5,73

 

 

Weronika Pawlus
uczennica klasy 5d w roku szkolnym 2010/2011
otrzymała zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2011”

 

 

Weronika jest uczennicą wszechstronnie utalentowaną – humanistycznie, plastycznie, artystycznie.
Efekty jej talentu i pracowitości to liczne nagrody w konkursach polonistycznych, recytatorskich i literackich; także na szczeblu ogólnopolskim:
•laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Polskiego OLIMPUS  – sesja jesienna 2010 (9 miejsce);
• finalistka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego
• finalistka III Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną ortografią na co dzień”
• finalistka  XI Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "ORTOGRAFIA NA MEDAL"
• finalistka Warszawskiego Konkursu  Czytelniczego "MAGIA LEKTUR"
• I miejsce w Warszawskim Konkursie Czytelniczym "MAGIA LEKTUR" 2009/2010 r.
• I miejsce w Dzielnicowym Konkursie  Recytatorskim Poezji Patriotycznej
• II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej
•wyróżnienie w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim Poezji  Religijnej „JAN PAWEŁ II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI”
•II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim „Papież Wolności”
•wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim „Humor i refleksje w poezji”
•I miejsce w Dzielnicowym Konkursie„?ycie i twórczość F. Chopina”
Na świadectwie ukończenia klasy piątej uzyskała średnią ocen 5,45, a na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnęła średnią 5,8.
 
 


 
Zofia Praczukowska
uczennica klasy 6a w roku szkolnym 2010/2011
otrzymała zaszczytny tytuł „Najlepszego Sportowca w Dzielnicy Targówek w roku 2010”


 
W dniu 8 marca 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek odbyła się Gala Sportu, podczas której ogłoszono wyniki konkursu na Najlepszych Sportowców w Dzielnicy Targówek w 2010 roku. I miejsce zajęła Zofia Praczukowska, która rozwija swoją sportową pasję w UKS SPRINT 2020. Jej ulubioną dyscypliną sportową stała się lekkoatletyka. Zosia trenuje biegi. Do chwili obecnej osiągnęła znaczące sukcesy, między innymi:
- I m-ce w Polsce w biegach halowych na 300m z wynikiem 46,66;
- Mistrzyni Warszawy i Targówka w biegu na 300m;
- dwukrotna finalistka w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych;
- złote medale: Mistrzostwa Warszawy i Mistrzostwa Dzielnicy Targówek w biegu na 300m, w 4-boju lekkoatletycznym Warszawy;
- srebrny medal w Dzielnicowych Biegach Przełajowych;
- dyplomy finalistki Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych.

 

 

 

Anna Hynowska
uczennica klasy 6d w roku szkolnym 2009/2010
otrzymała zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2010”

 

Jest uczennicą wszechstronnie utalentowaną, pełną ciepła i wrażliwości,  uzdolnioną humanistycznie. Pięknie śpiewa i tańczy.
Efekty jej talentu i pracowitości to liczne nagrody w konkursach recytatorskich
i literackich ;także na szczeblu ogólnopolskim:
- I nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie Swobodnych Inicjatyw- kategoria literacka.
- V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Śladami Papieża Jana Pawła II po Polsce”.
- I miejsce w konkursie recytatorskim w VI Dzielnicowych Dniach Papieskich.
- II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Historyczno- Literackim „Ten mroczny czas”.
- II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Pieśni Historycznej i Patriotycznej.
Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała bardzo wysoką średnią 5,65