Barbara Kosson, uczennica klasy VIIIa

„Orzeł Targówka” 2022/2023

 

Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy „Orzeł Targówka” otrzymała w roku szkolnym 2022/2023 Barbara Kosson, uczennica klasy VIIIa. Barbara jest uczennicą bardzo inteligentną. Wykazuje się wysokimi możliwościami intelektualnymi co owocuje wysokimi wynikami w nauce. Efektami jej pracowitości są sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych, a szczególnie historycznych i sportowych.

Największe sukcesy Barbary to:

 • laureatka XXVIII edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”,
 • finalistka XXVII edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 od Obertyna do Wiednia”,
 • I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt-kategoria młodzież; Mistrzostwa Dzielnicy Targówek,
 • I miejsce w lekkoatletyce dziewcząt sztafeta olimpijska; Mistrzostwa Dzielnicy Targówek,
 • II miejsce w lekkoatletyce dziewcząt skok w dal - kategoria młodzież; Mistrzostwa Dzielnicy Targówek,
 • IV miejsce w lekkoatletyce dziewcząt sztafeta olimpijska; 55 Warszawska Olimpiada Młodzieży.

Barbara zawsze wyróżnia się wzorową postawą i zachowaniem. Aktywne działania na rzecz wolontariatu. Uczennica godnie reprezentuje szkołę będąc w asyście Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią: 5,79.

 

Szymon Adamczyk

uczeń klasy VIII d w roku szkolnym 2022/2023

otrzymał zaszczytny tytuł „Diament SP 84 2023”

 

Zaszczytny tytuł „Diament SP 84” w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał Szymon Adamczyk, uczeń klasy VIIId. Szymon jest chłopcem niezwykle sympatycznym i koleżeńskim, lubianym zarówno przez rówieśników, jak i nauczycieli. Zawsze chętnie pomaga kolegom, zarówno koledzy jak i nauczyciele mogą na niego liczyć.

Szymon szanuje poglądy innych, nigdy nikomu nie dokucza ani nie sprawia przykrości. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Na Szymonie można polegać, ponieważ jest odpowiedzialny i prawdomówny. Zawsze terminowo wywiązuje się z podjętych działań.

Szymon dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Regularnie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na zajęcia. Przykładnie wypełnia wszystkie obowiązki szkolne, rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia. Na koniec roku szkolnego otrzymywał stypendium za wyniki w nauce.

Szymon prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, zawsze chętnie reprezentował szkołę w różnych konkursach i zawodach.  Okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom. Co roku otrzymywał ocenę wzorową zachowania. W tym roku szkolnym jest chorążym pocztu sztandarowego szkoły.

Szymon szanuje i rozwija tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego, przejawia troskę o mienie szkolne, własność indywidualną.

Szymon jest wzorem do naśladowania.

 

 

 

Igor Pierściński, uczeń klasy VIIIe

„Orzeł Targówka” 2022/2023

 

Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy „Orzeł Targówka” otrzymał w roku szkolnym 2022/2023 Igor Pierściński, uczeń klasy VIIIe.

Igor jest uczniem bardzo inteligentnym. Wykazuje się wysokimi możliwościami intelektualnymi z wielu przedmiotów. Efektami jego pracowitości są sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych.

Największe sukcesy Igora to:

 • laureat XXVIII edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”,
 • II miejsce w XXVIII edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” podczas Gali Finałowej,
 • finalista Konkursu tematycznego z wiedzy o społeczeństwie „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”,
 • finalista Konkursu przedmiotowego Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Konkurs geograficzny.

Igor angażuje się w działalność na rzecz środowiska szkolnego, podejmując aktywne działania na rzecz wolontariatu.

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał średnią: 5,83.

 

 

 

 

 

 

Maciej Gut

uczeń klasy VIII c w roku szkolnym 2021/2022
otrzymał zaszczytny tytuł „Diament SP 84 2022”

 

Zaszczytny tytuł „Diament SP 84” w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał Maciej Gut uczeń klasy 8c. Maciej to ambitny, pracowity i bardzo sumienny uczeń, który otrzymał najwyższą średnią ocen końcowych 5,94 i wzorowe zachowanie.

Maciej zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej biorąc aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska szkolnego. Wielokrotnie podczas uroczystości szkolnych, grał na pianinie i śpiewał. Maciej troszczy się o estetykę klasy i szkoły, dba o mienie szkolne i osobiste, przestrzega regulaminów, cechuje się dbałością o honor i tradycje szkoły. Dba o piękno mowy ojczystej: troszczy się o kulturę wypowiadania się i stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Zawsze wyróżnia się wzorową postawą i zachowaniem. Angażuje się w działalność na rzecz środowiska szkolnego, podejmując aktywne działania na rzecz wolontariatu. Sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków takich jak: wykonywanie poleceń nauczycieli, przygotowanie do zajęć, zachowanie na zajęciach, pomoc kolegom i koleżankom, punktualność   i frekwencja. Zawsze okazuje szacunek wobec pracowników szkoły oraz rówieśników.

Maciej swoją osobowością, postawą i zaangażowaniem jest uczniem godnym naśladowania.

 

 

Stefan Ćwiek, uczeń klasy VIIa
„Orzeł Targówka” 2020/2021

 

Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy „Orzeł Targówka” otrzymał w roku szkolnym 2020/2021 Stefan Ćwiek, uczeń klasy VIIa.
Stefan jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje wysokimi wynikami w nauce. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w zakresie języków obcych. Wyróżnia się wyjątkową znajomością języka niemieckiego. Stena osiągnął także ogromne sukcesy w szachach, które od zawsze są jego pasją. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim, dzielnicowym.
Największe sukcesy Stefana to:

• laureat 1 miejsca Międzynarodowego Konkursu Lingwistycznego z Języka Niemieckiego;
• laureat Wojewódzkiego Konkursu Miasta Niemieckojęzyczne i ich zabytki;
• laureat Wojewódzkiego Konkursu Czasowniki Nieregularne Perfekt / Präteritum- Ogólnopolskiego Konkursu Rekcja Czasownika;
• I miejsce w Olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego Olimpus (sesja jesienna);
• I miejsce w Olimpiadzie przedmiotowej z języka niemieckiego Olimpus (sesja zimowa);
• przejście do etapu rejonowego w konkursie kuratoryjnym z języka niemieckiego (15 miejsce);
• IV miejsce w Mistrzostwach Unii Europejskiej Juniorów w grupie do lat 10, Mureck, Austria;
• II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym I Puchar Bałtyku;
• V miejsce w XI Międzynarodowym Turnieju Szachowym Góra Św. Anny 2018, grupa open C dla juniorów do lat 12;
• V miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów 2019 chłopcy do lat 13;
• I miejsce w Turnieju Szach - Strike - Mat w Galerii Młociny od 4 do 6 klasy SP;
• III miejsce Warszawska Olimpiada Młodzieży w Szachach Klasycznych 2020 w grupie chłopców do lat 14;
• III miejsce Warszawska Olimpiada Młodzieży w Szachach Klasycznych 2020 w grupie chłopców do lat 14;
• III miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Juniorów 2020 chłopcy do lat 13;
• II miejsce na 4 szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół Podstawowych w Szachach Klasycznych
Stefan jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚREDNIEJ OCEN ZA OSTATNIE DWA LATA NAUKI:
1. rok szkolny 2019/2020: 5,16
2. rok szkolny 2020/2021: 5,14

 

 

 

Natalia Bugajewska
uczennica klasy 8a w roku szkolnym 2020/2021
otrzymała zaszczytny tytuł „Diament SP 84 2021”

 

 

Zaszczytny tytuł „Diament SP 84” w roku szkolnym 2020/2021 otrzymała Natalia Bugajewska uczennica klasy 8a. Natalia jest uczennicą o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce. Efektami jej uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy głównie w konkursach humanistycznych o zasięgu: międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim i dzielnicowym.
Największe sukcesy Natalii:
- w roku szkolnym 2018/2019 laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Polskiego ,,OLIMPUS”;
- w roku szkolnym 2019/2020 laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego ,,OLIMPUS”;
- w roku szkolnym 2020/2021 laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego ,,OLIMPUS”.

Natalia posiada także osiągnięcia sportowe. Podczas organizowanych przez Dzielnicę Targówek Mistrzostw zajęła I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w kategorii młodzież.
Uczennica o wysokiej kulturze osobistej, sumienna, ceniona za obowiązkowość i koleżeńskość. Poprzez aktywną działalność w wolontariacie szkolnym prezentowała wzorowe postawy moralne godne naśladowania i rozwijała postawy prospołeczne - życzliwości, bezinteresowności, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
Uczennica co roku otrzymywała wzorową ocenę z zachowania. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią: 5,94.

 


Bartosz Włodarczyk

uczeń klasy 8d w roku szkolnym 2019/2020
otrzymał zaszczytny tytuł „Diament SP 84 2020”

 

Bartosz jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w dziedzinie przedmiotów ścisłych: matematyki i informatyki, jak i języka angielskiego. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim  i dzielnicowym.

Największe sukcesy Bartosza to:

 • nagroda Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy  „Orzeł Targówka 2019”,
 • Konkurs matematyczny GALILEO – laureat,
 • Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia – laureat,
 • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny – wyróżnienie,
 • Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS sesja jesienna – matematyka – laureat,
 • Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUS sesja zimowa – matematyka – laureat,
 • Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy PINGWIN – laureat,
 • Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z matematyki – półfinalista,
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów – półfinalista.

Bartosz jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność.  Zawsze chętnie angażuje się w działalność charytatywną. W ramach wolontariatu pomagał w organizacji:

 • Międzynarodowego Turnieju Judo „Turniej Małego Mistrza 2019” (przygotowanie płyty turnieju i stanowisk, sędziowanie walk, transport sprzętu, sprzątanie),
 • I Michelińskiego Pikniku Rodzinnego,
 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Bartosz w roku szkolnym 2019/2020 pełnił zaszczytną funkcję chorążego Pocztu Sztandarowego. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał średnią: 5,57 oraz wzorowe zachowanie.

 


Weronika Duranc
uczennica klasy 8c w roku szkolnym 2018/2019
otrzymała zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2019”


Weronika jest uczennicą bardzo inteligentną. Wykazuje się wysokimi możliwościami intelektualnymi z wielu przedmiotów. Efektami jej pracowitości są sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych, a szczególnie polonistycznych.
Największe sukcesy Weroniki to:
• finalistka Konkursu Polonistycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
• finalistka VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego w kategorii szkoła podstawowa,
• laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki Olimpus.
Uczennica była w asyście Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.
Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała średnią: 5,72.
Weronika uzyskała maksymalne wyniki ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski) po ukończeniu szkoły podstawowej - po 100%.

 

 

Bartosz Włodarczyk
uczeń klasy 7d w roku szkolnym 2018/2019
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2019”

 

Bartosz jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w dziedzinie przedmiotów ścisłych: matematyki i informatyki, jak i języka angielskiego. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim, dzielnicowym.
Największe sukcesy Bartka to:
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z matematyki i języka angielskiego
• wyróżnienie i wynik bardzo dobry w Międzynarodowy Konkursie Kangur Matematyczny
• III miejsce - Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”
• półfinalista Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z matematyki
• I miejsce - Międzydzielnicowy Konkurs Matematyczny „ENIGMA+”
• II miejsce -Turniej dzielnicowy „Najlepszy z najlepszych”
• wyróżnienie w Dzielnicowym Konkursie Czytania ze Zrozumieniem
• półfinalista Warszawskiego Konkursu Czytelniczego „Magia lektur”

Bartosz zdał z wyróżnieniem Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary). Ukończył również dwa kursy:
• kurs programowania w języku C++ na Politechnice Warszawskiej w ramach projektu edukacyjnego Young Programmer,
• kurs programowania w języku Python na Politechnice Warszawskiej w ramach projektu edukacyjnego Young Programmer

Bartek jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność. Dowodem uznania przez nauczycieli i przedstawicieli SU było wybranie Bartosza do pełnienia zaszczytnej funkcji chorążego Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.

Uczeń w roku szkolnym 2017/2018 uzyskał średnią ocen - 5,55, w roku szkolnym 2018/2019 - 5,57.
 
 

 

Damian Krakówko
uczeń klasy 8d w roku szkolnym 2018/2019
otrzymał zaszczytny tytuł „Diament SP 84” 2019

 

 

Damian jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w dziedzinie przedmiotów ścisłych. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu: międzynarodowym, ogólnopolskim, warszawskim, dzielnicowym.
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – wyróżnienie,
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS – matematyka,
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS – język polski,
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – wyróżnienie,
• Warszawski Konkurs Matematyczny „Z matematyką przez życie” – wyróżnienie,
• X Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka - III miejsce.
Damian posiada także osiągnięcia sportowe. Podczas organizowanych przez Dzielnicę Targówek Mistrzostw zajął:
• I miejsce w unihokeju chłopców,
• III miejsce w mini piłce ręcznej,
• III miejsce w badmintonie,
• III miejsce w mini siatkówce.
Ponadto Damian jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność. Był przez 5 lat chorążym Pocztu Sztandarowego i aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał średnią: 5,83 oraz wzorowe zachowanie.

 
 

 

Radosław Sienicki
uczeń klasy 6d w roku szkolnym 2016/2017
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2017”

 

Radek jest uczniem o ogromnych możliwościach intelektualnych. Posiada rozległą wiedzę, szczególnie w dziedzinie przedmiotów ścisłych: matematyki i informatyki. Efektami jego uzdolnień i pracowitości są liczne sukcesy w konkursach o zasięgu: dzielnicowym, warszawskim, ogólnopolskim i międzynarodowym i są to m. in.:

• finalista i laureat (100% punktów) Konkursu Informatycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpus”,
• „Z matematyką przez życie” – I i II miejsce,
• laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego „Olimpus”,
• wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Ponadto Radek jest ceniony za obowiązkowość, koleżeńskość i uczynność.

Na świadectwie ukończenia klasy piątej uzyskał średnią 5,73, a w klasie szóstej: 5,64.
 
 

 

 
Jakub Rymarski
uczeń klasy 6c w roku szkolnym 2014/2015
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2015”


Jakub jest uczniem wyróżniającym się bardzo w naszej szkolnej społeczności. Jest koleżeński, uczynny i bezinteresowny. Podziwiany jest za rozległą wiedzę i różnorodne zainteresowania. Osiąga najwyższe wyniki w konkurach przedmiotowych na wszystkich szczeblach: od dzielnicowych po międzynarodowe. Największe sukcesy Kuby to uzyskanie tytułów laureata w : Konkursie Matematycznym organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Konkursie Informatycznym miniLOGIA13, Ogónopolskim Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”, Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym, Ogólnopolskich Olimpiadach przedmiotowych „Olimpus” z matematyki i przyrody. Jest także wicemistrzem  III Dzielnicowego Konkursu „ Mistrz Języka Polskiego”. Poza tym lubi sport i wielokrotnie reprezentuje szkołę w licznych zawodach sportowych. Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał średnią 6,0. Dowodem uznania przez nauczycieli i przedstawicieli SU było wybranie Jakuba do pełnienia zaszczytnej funkcji chorążego Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.

 

 

 

Alicja Barbachowska
uczennica klasy 5a w roku szkolnym 2013/2014
otrzymała zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2014”

 

Alicja jest uczennicą o ogromnych możliwościach intelektualnych, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce. Efektami jej uzdolnień i pracowitości są także liczne sukcesy w konkursach głównie humanistycznych o zasięgu dzielnicowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i są to m.in:
finalista Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego,
II miejsce w Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym,
finalista Ogólnopolskiego Konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień ”,
I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Poetyckim Młodych Talentów „Złote pióro 2013”,
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Dzielnicy
„Nie taki Targówek straszny jak go malują”,
II miejsce w dzielnicowym konkursie „Mistrzowie Ortografii 2013”,
II miejsce w Warszawskim Konkursie Czytelniczym „Magia lektur”.

Na świadectwie ukończenia klasy piątej uzyskała bardzo wysoką średnią: 5,64

 

 

 

Krzysztof Taraśkiewicz
uczeń klasy 6c w roku szkolnym 2012/2013
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2013”

 

Krzysztof jest uczniem, który posiada rozległą wiedzę i różnorodne zainteresowania. Jest ceniony za koleżeńskość, uczynność i bezinteresowność.
Osiąga sukcesy w konkursach dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich, takich jak np.:
•Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny (finalista),
•Międzydzielnicowy Konkurs Matematyczny „Miks” (III miejsce),
& bull;Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna „Olimpus” (laureat),
•Warszawska Olimpiada Języka Angielskiego (finalista).
Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią 5,45.Dowodem uznania przez nauczycieli i przedstawicieli SU było wybranie Krzysztofa do pełnienia zaszczytnej funkcji chorążego Pocztu Sztandarowego naszej szkoły.

 

 

Jakub Stempkowski
uczeń klasy 6b w roku szkolnym 2011/2012
otrzymał zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2012”


Jakub jest uczniem o dużych możliwościach intelektualnych i szerokich zainteresowaniach, co owocuje bardzo wysokimi wynikami w nauce.Jego zainteresowania skupiają się głównie wokół przedmiotów ścisłych: matematyki i informatyki. Typowa jest dla niego postawa  dociekliwości, intelektualnej ciekawości. Ma duże możliwości zapamiętywania i przetwarzania informacji.
Jego największe sukcesy to między innymi uzyskanie tytułów laureata:
• Przedmiotowego Konkursu Informatycznego MKO miniLOGIA 9 i 10,
• Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki OLIMPUS,
• Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”,
• Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”,
• Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Liga zadaniowa”.
Jakub zajmował także najwyższe miejsca w wielu konkursach warszawskich i dzielnicowych.
Na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał bardzo wysoką średnią 5,73

 

 

Weronika Pawlus
uczennica klasy 5d w roku szkolnym 2010/2011
otrzymała zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2011”

 

 

Weronika jest uczennicą wszechstronnie utalentowaną – humanistycznie, plastycznie, artystycznie.
Efekty jej talentu i pracowitości to liczne nagrody w konkursach polonistycznych, recytatorskich i literackich; także na szczeblu ogólnopolskim:
•laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Polskiego OLIMPUS  – sesja jesienna 2010 (9 miejsce);
• finalistka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego
• finalistka III Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną ortografią na co dzień”
• finalistka  XI Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "ORTOGRAFIA NA MEDAL"
• finalistka Warszawskiego Konkursu  Czytelniczego "MAGIA LEKTUR"
• I miejsce w Warszawskim Konkursie Czytelniczym "MAGIA LEKTUR" 2009/2010 r.
• I miejsce w Dzielnicowym Konkursie  Recytatorskim Poezji Patriotycznej
• II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej
•wyróżnienie w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim Poezji  Religijnej „JAN PAWEŁ II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI”
•II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim „Papież Wolności”
•wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim „Humor i refleksje w poezji”
•I miejsce w Dzielnicowym Konkursie„?ycie i twórczość F. Chopina”
Na świadectwie ukończenia klasy piątej uzyskała średnią ocen 5,45, a na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnęła średnią 5,8.
 
 


 
Zofia Praczukowska
uczennica klasy 6a w roku szkolnym 2010/2011
otrzymała zaszczytny tytuł „Najlepszego Sportowca w Dzielnicy Targówek w roku 2010”


 
W dniu 8 marca 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek odbyła się Gala Sportu, podczas której ogłoszono wyniki konkursu na Najlepszych Sportowców w Dzielnicy Targówek w 2010 roku. I miejsce zajęła Zofia Praczukowska, która rozwija swoją sportową pasję w UKS SPRINT 2020. Jej ulubioną dyscypliną sportową stała się lekkoatletyka. Zosia trenuje biegi. Do chwili obecnej osiągnęła znaczące sukcesy, między innymi:
- I m-ce w Polsce w biegach halowych na 300m z wynikiem 46,66;
- Mistrzyni Warszawy i Targówka w biegu na 300m;
- dwukrotna finalistka w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych;
- złote medale: Mistrzostwa Warszawy i Mistrzostwa Dzielnicy Targówek w biegu na 300m, w 4-boju lekkoatletycznym Warszawy;
- srebrny medal w Dzielnicowych Biegach Przełajowych;
- dyplomy finalistki Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych.

 

 

 

Anna Hynowska
uczennica klasy 6d w roku szkolnym 2009/2010
otrzymała zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka 2010”

 

Jest uczennicą wszechstronnie utalentowaną, pełną ciepła i wrażliwości,  uzdolnioną humanistycznie. Pięknie śpiewa i tańczy.
Efekty jej talentu i pracowitości to liczne nagrody w konkursach recytatorskich
i literackich ;także na szczeblu ogólnopolskim:
- I nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie Swobodnych Inicjatyw- kategoria literacka.
- V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Śladami Papieża Jana Pawła II po Polsce”.
- I miejsce w konkursie recytatorskim w VI Dzielnicowych Dniach Papieskich.
- II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Historyczno- Literackim „Ten mroczny czas”.
- II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Pieśni Historycznej i Patriotycznej.
Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskała bardzo wysoką średnią 5,65