Szkoła z dobrym klimatem

MAMY BLOG EDUKACYJNY

- SP 84 DOBRY KLIMAT -

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas V b, V d i VI e uczestniczyli w projekcie Szkoła z Dobrym Klimatem współfinansowanym ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy. 

Szereg działań rozwijających umiejętności współpracy, komunikacji bez przemocy oraz pracy metodą projektu, przygotował uczniów tychże klas do zrealizowania klasowych Miniprojektów na rzecz DOBREGO KLIMATU W SZKOLE SP 84.

Uczniowie oraz ich wychowawczynie podjęli się stworzenia przestrzeni edukacyjnej w Internecie. Blog, który powstał, jest w całości dziełem wychowawczyń oraz uczniów przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. 

Nie było to łatwe wyzwanie, bowiem okres kwarantanny i zarządzenie nauki zdalnej zmusiły nas wszystkich do pozostania w domach. Mimo to uczniowie i wychowawczynie połączyli siły i efekty ich wspólnych działań możecie zobaczyć na stronie: https://sp84dobryklimat.blogspot.com/

Klasy podzieliły się obszarami tematycznymi, w ramach których przygotowały materiały edukacyjne z przedmiotów ścisłych, przedmiotów humanistycznych, a także logopedii. Powstały recenzje filmów, fiszki do nauki różnych zagadnień, edukacyjne gry planszowe, łamacze językowe i wiele więcej ciekawych materiałów. 

Materiały umieszczone na blogu będą również dostępne dla uczniów i pracowników szkoły na szkolnym korytarzu edukacyjnym, wraz z innymi pomocami do edukacji i rozwoju zakupionymi w ramach projektu. 

Głęboko wierzymy, że ta wspaniała inicjatywa będzie służyła całej społeczności szkolnej.

 

Wielkie podziękowania dla:

 

- klasy V b i wychowawczyni pani Justyny Dudek

- klasy V d i wychowawczyni pani Anety Opalińskiej

- klasy VI e i wychowawczyni pani Joanny Kozłowskiej

To doświadczenie pokazuje, że tam gdzie spotykają się otwartość, zaangażowanie i kreatywność możemy spodziewać się wspaniałych efektów współpracy.