Pewny? Na 100%!

Projekt “Pewny? Na 100%!” stanowi rozbudowaną, popartą wnioskami z ewaluacji, kontynuację projektu “Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę”, realizowanego w 2017 roku przez Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” Warszawa Targówek, dedykowany młodzieży Szkół Podstawowych. Projekt “Pewny? Na 100%!” zakłada podniesienie jakości nauczania, stworzenie lepszych warunków nauki dla uczniów oraz uczniów szczególnie uzdolnionych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych (głównie klas VII-VIII).
Nasza kompleksowa oferta wsparcia emocjonalno-społecznego oraz merytorycznego obejmuje następujący program:
-wzmocnienie kompetencji społecznych
-wzmocnienie kompetencji liderskich
-specjalistyczne korepetycje dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-wsparcie tutora dla uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-warsztaty teambuildingowe
-uczenie się komunikacji NVC – komunikacji bez przemocy
-warsztaty poprawiające poziom komunikacji i współpracy w klasach
-warsztaty rozwijające pasje
-realizacja miniprojektów młodzieżowych
Planowane działania:
-warsztat kwalifikujący “Na dobry początek” dla klas na terenie Szkoły
-warsztat integrujący “Pewny? Na 100%!” dla klas na terenie Szkoły
-warsztat teambuildingowy dla klas w przestrzeni zewnętrznej
-warsztaty liderskie w siedzibie Stowarzyszenia TA Szansa
-realizacja miniprojektów w siedzibie Stowarzyszenia TA Szansa
-wsparcie specjalistyczne i tutorskie w siedzibie Stowarzyszenia TA Szansa
Miejscami realizacji projektu są: Szkoły Podstawowe oraz Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa” Warszawa Targówek przy ulicy Radzymińskiej 111a/113.

 

"Projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy"

 

Dane kontaktowe:
Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"
ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa. E-mail: kontakt@taszansa.pl, tel. 22 253 32 06, www.taszansa.pl