W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84:

1. REALIZOWALIŚMY / REALIZUJEMY:


1) 49 PROJEKTÓW / PROGRAMÓW:


a) 10 PROJEKTÓW / PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH:


- „Europe in stories”- międzynarodowy projekt „Puppet Exchange”,
- projekt e-twinning "MISSION POSSIBLE",
- projekt wymiany kulturowej i językowej z USA (współpraca ze szkołą amerykańską – Whitfield School w Saint Louis, Missouri);
- projekt PEN PAL LETTERS (współpraca ze szkołą podstawową New City School w Saint Louis),
- międzynarodowy projekt edukacyjny A clean environment - the essence of survival and progress” (międzynarodowy projekt o tematyce ekologicznej, którego koordynatorem była SP z Rumunii),
- projekt Comenius “What’s outside your window?”
- projekt Comenius „Europe in stories” - projekt „Puppet Exchange”,
- Global Scholars – Building batter cities,
- Christmas greeting cards exchange,
- „Przyjaciele Zippiego” - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego.

b) 9 PROJEKTÓW WIE:
- „Dawne zawody, ginące umiejętności”,
- „Kulturalna Warszawa inspiracją dla dzieci”,
- „Klasy, chłopek, sznurek, wzbudzamy magie dawnych podwórek”,
- „Dotknij przeszłości Warszawy … śladami legend i nie tylko”;
- ,,Szlakiem siedzib władz państwowych w dawnej i dzisiejszej Warszawie, czyli przeszłość i teraźniejszość”,
- „My o Nim - podążamy śladami Naszego patrona Waleriana Łukasińskiego”,
- „Legendy w akcji”,
- „Bohaterowie zaczarowanego świata bajek i baśni",
- „Z muzyką i tańcem za pan brat";

c) 31 PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH:
- pilotażowy program „Możemy więcej”,
- „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”,
- „Wars i Sawa” - Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych ,
- „Wars i Sawa grają w szachy” - Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych,
- „Szkoła z klasą 2.0”,
- „Varsavianistyczna Szkoła”,
- „Szkoła w koronie”,
- „MALI uczniowie idą do szkoły”,
- „Kuźnia talentów”,
- projekty związane z promowaniem zdrowego stylu życia:
- „Wiem, co jem”,
- „Śniadanie daje moc”,
- „Mleko z klasą”,
- „Owoce i warzywa w szkole”,
- „ZDROWE – NIETRUDNE”,
- „Kids Atletic”,
- „Trzymaj formę’,
- „Nie pal przy mnie, proszę”,
- projekty związane z czytelnictwem:
- „Cała Polska czyta dzieciom” – akcja „Tygodnie szczególnego czytania dzieciom na Targówku”,
- „Książki naszych marzeń”,
- „Książka w podróży – crossbooking”,
- „Biblioteczne bum bajeczne, czyli Targówek pełen słówek”,
- „Ja czytam!”,
- „Zaczytany Targówek”,
- projekty dotyczące bezpieczeństwa:
- „Czyste powietrze”,
- „Bezpieczna energia”,
- „Bezpieczne życie”,
- „Bezpieczny Puchatek" - program „Klub Bezpiecznego Puchatka”,
- „Bezpieczny INTERNET”;
- „Warszawa nieoczekiwana” - współpraca ze Stowarzyszeniem Kolejka Marecka,
- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”,
- „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu”.


2) 11 INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH:

 1. Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu biologii i chemii,
 2. Wirtualne doświadczenie, twórcze pisanie i mówienie z zastosowaniem okularów i systemu class VR (wirtualna rzeczywistość) w nauczaniu języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie,
 3. Rozwijanie mowy na sposób nowy z zastosowaniem okularów i systemu class VR (wirtualna rzeczywistość) na zajęciach logopedycznych w Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie,
 4. „Myśl pozytywnie – działaj kreatywnie”,
 5. „Rozumiem i potrafię wyrażać swoje uczucia”,
 6. „Cierpliwe szycie, dobry krok w udane życie”,
 7. „Ciekawi świata – kulturalna podróż po globie”,
 8. Programowanie z zastosowaniem układu Arduino,
 9. „Recykling ważna sprawa, ale i zabawa!”,
 10. „To mi się przyda do…”,
 11. „BAJKOTERAPIA – bajki, które pomagają…”, czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.

3) 7 PROGRAMÓW WŁASNYCH:
a) „Wychowanie przez muzykę – rozwój muzycznej aktywności i twórczości dziecięcej według C.Orffa”,
b) „Program zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym - Profilaktyka Diagnoza Terapia zaburzeń mowy”,
c) „Przyjaciel Ziemi,
d) Edukacja czytelnicza i medialna dla klas IV-VI” – moduł biblioteczny,
e) „W kręgu małej i wielkiej Ojczyzny”,
f) "Zaprzyjaźnij się ze szkołą",
g) Autorski program nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla wychowanków świetlicy „Ratujemy i uczymy się ratować”,

4) 7 INDYWIDULNYCH PROGRAMÓW NAUKI:
a) 3 z edukacji matematycznej,
b) 3 z matematyki,
c) 1 z przyrody.

 

2. ORGANIZUJEMY:


1) 3 KONKURSY DZIELNICOWE:
a) Konkurs Wiedzy Zintegrowanej „Już to wiem”,
b) „Na szkle malowane”,
c) „Bajka rodzinna”,
d) "Najlepszy z najlepszych"
e) "Wstążką i papierem"

2) 2 WARSZAWSKIE OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
a) dla klas II – III,
b) dla klas V – VI.

3. POSIADAMY:
1) CERTYFIKAT „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” – certyfikat z wyróżnieniem,
2) CERTYFIKAT „Varsavianistyczna Szkoła”,
3) CERTYFIKAT „Szkoła z Klasą 2.0” – tytuł szkoły eksperckiej,
4) CERTYFIKAT „Mali Uczniowie idą do szkoły”,
5) CERTYFIKAT „Wars i Sawa” – certyfikat z wyróżnieniem,
6) CERTYFIKAT „Miejsce przyjazne książce”.

4.WSPÓŁPRACUJEMY Z:
1) Policją,
2) Strażą Miejską (Droga do szkoły, Kontakty ze zwierzętami, Umiemy mówić „nie”),
3) Firmą Statoil,
4) Innogy Polska S.A.,
5) Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”,
6) Fundacją „Herosi”,
7) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 13 (Innowacja pedagogiczna ,,Możemy więcej”),
8) AB – OVO,
9) Szkołą Szachową Andrzeja Szewczaka (Innowacja pedagogiczna ,,Możemy więcej'', projekt „Wars i Sawa grają w szachy),
10) Zespołem Psychologiczno-Terapeutycznym „Zacisze”,
11) Domem Kultury „Zacisze”,
12) Domem Kultury „Świt” (Bródnowski Uniwersytet Dzieci),
13) Parafią Św. Rodziny (szkolne koło Caritas),
14) Uczelnią Warszawską (projekt „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu”, Innowacja pedagogiczna ,,Możemy więcej”),
15) Centrum Nauki Kopernik,
16) biblioteką publiczną,
17) VIII Ogrodem Jordanowskim,
18) Towarzystwem Aktywności Twórczej „Szansa”,
19) Stowarzyszeniem VOX HUMANA;
20) Stowarzyszeniem Epsilon Centrum Edukacji i Profilaktyki;
21) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,
22) MOPS;
23) Caritas;
24) „GROM KOMBAT KIDS”;
25) Stowarzyszeniem Kolejka Marecka,
26) PGR „Bródno”,
27) a przede wszystkim z Urzędem Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.