Rada pedagogiczna

Rostek Zofia DYREKTOR SZKOŁY  
Bidzińska Joanna wicedyrektor szkoły  
Leciak - Barszczewicz Elżbieta wicedyrektor szkoły  
Niedźwiedź - Gostomska Beata wicedyrektor szkoły  
Wierbiłowicz Małgorzata kierownik świetlicy  
Adamczyk - Boguszewska Klaudia nauczyciel języka polskiego -
Bartold Maria terapeuta pedagogiczny -
Bilińska Monika terapeuta pedagogiczny -
Browarny Krzysztof nauczyciel wspomagający -
Buszek Natalia wychowawca świetlicy -
Chmielewska – Nowak Małgorzata nauczyciel pedagog
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
-
Chojnacka Jolanta nauczyciel języka angielskiego VId
Chuda Urszula nauczyciel religii -
Czady Magdalena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IIIe
Czady Szczepan nauczyciel wychowania fizycznego VIIIe
Czapelska - Mucha Joanna nauczyciel języka polskiego VIIId
Cieleń Anna nauczyciel języka polskiego  
Dąbrowska Anna nauczyciel matematyki  -
Dąbrowska Iwona nauczyciel języka polskiego VIIc
Dobrzańska - Krupa Bernadeta wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający -
Dobrzyńska Barbara nauczyciel wspomagający -
Dudas Alicja nauczyciel wspomagający -
Dudzińska Iwona wychowawca świetlicy -
Figat Urszula nauczyciel oddziału przedszkolnego 0b
Gabrielski Wojciech nauczyciel wspomagający -
Gaszyńska Magdalena nauczyciel plastyki IVa
Giedka Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Ia
Gołaszewska Hanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IIe
Gościniak Teresa wychowawca świetlicy -
Graczyk Danuta nauczyciel matematyki IVc
Grudzień Grażyna nauczyciel matematyki VIIa
Grzechnik Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IIc
Gunerka Agnieszka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IId
Gutowska Ewelina nauczyciel języka angielskiego Vf, VIIb
Jaczewska Edyta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IIIa
Jarosz Barbara pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający -
Jarzębska Anna nauczyciel wspomagający -
Jaworska Justyna nauczyciel wychowania fizycznego VIIIf
Jejno Mariola nauczyciel wychowania fizycznego Va
Jóźwiak Artur nauczyciel matematyki i informatyki Ve
Kacprowska Katarzyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IIa
Kalicka Magdalena nauczyciel matematyki VIe
Kapilewicz Grażyna wychowawca świetlicy -
Kącki Jakub nauczyciel muzyki -
Klepacka Kamila wychowawca świetlicy -
Kłosińska Marta nauczyciel muzyki -
Knapik-Stepanow Maria nauczyciel biologii -
Kosek Kinga nauczyciel języka polskiego IVe
Kozłowska - Maliszewska Joanna nauczyciel logopeda, nauczyciel języka polskiego -
Kubik-Bartnicka Małgorzata nauczyciel oddziału przedszkolnego 0a, 0b
Kulupa - Dobek Paulina psycholog szkolny -
Leśniewska Martyna terapeuta pedagogiczny -
Letkiewicz Aneta nauczyciel przyrody, biologii VIa
Liberadzka Lidia nauczyciel historii, bibliotekarz -
Łęczycka Kamila nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz -
Milanowska Marta nauczyciel logopeda  
Malinowski Kacper nauczyciel biologii i chemii VIb
Małachowska Joanna nauczyciel języka niemieckiego VIIIg
Marchwicka Martyna wychowawca świetlicy -
Milanowska Marta nauczyciel logopeda  
Murawska Magdalena nauczyciel pedagog -
Nagrodzka Edyta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Ib
Nowicka Małgorzata nauczyciel bibliotekarz -
Olender Maja nauczyciel języka angielskiego Vb
Opalińska Aneta nauczyciel języka polskiego -
Ostrowska Olga nauczyciel języka polskiego -
Oświeciński Jonasz nauczyciel religii -
Pawłowska Agnieszka nauczyciel bibliotekarz -
Pawłowska Monika nauczyciel matematyki VIIIa
Petskialiun Natalia nauczyciel religii -
Pietraczyk Paulina nauczyciel wspomagający -
Piotrowska Justyna wychowawca świetlicy -
Podolak Piotr nauczyciel techniki, informatyki
nauczyciel wychowania fizycznego
VIc
Ratajczak Ewa wychowawca świetlicy -
Reguła Sergiusz psycholog szkolny -
Rojek Izabela nauczyciel wspomagający -   
Roman Katarzyna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IIId
Rosłon Monika nauczyciel oddziału przedszkolnego -
Rupińska Diana nauczyciel wspomagający -
Ruszkiewicz Jolanta nauczyciel języka polskiego -
Sadowska Karolina nauczyciel geografii VIIIb
Seroczyńska Anetta nauczyciel historii Vc
Sitek Edyta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IIIc
Siwczak Elżbieta nauczyciel wspomagający -
Skotnicka Anna nauczyciel wspomagający -
Sienkiewicz Karolina nauczyciel wspomagający -
Sobczyńska Kamila wychowawca świetlicy -
Sobiecka Patrycja nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej -
Socha Edyta nauczyciel języka angielskiego VIIIc
Stefaniuk Małgorzata nauczyciel religii -
Suchenek Marta wychowawca świetlicy -
Szczypiorska Agata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciel etyki
Ic
Szulborski Karol nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Vd
Ściechowska Olga nauczyciel logopeda  
Urbaniak Joanna wychowawca świetlicy -
Urbańska Dorota nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IIIb
Wandzlewicz Joanna nauczyciel języka polskiego  
Warecka - Kościuch Karolina nauczyciel logopeda -
Wąsowicz Małgorzata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Id
Wierbiłowicz Dariusz

nauczyciel informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa
nauczyciel wychowania fizycznego

IVb
Więcek Beata nauczyciel religii -
Wilczyńska Aleksandra pedagog szkolny -
Winiarska Wioleta nauczyciel wspomagający -
Wiśniewska Aneta nauczyciel oddziału przedszkolnego 0a
Wojewódzka Katarzyna wychowawca świetlicy -
Woźnica Marlena wychowawca świetlicy -
Wójtowicz Andrzej nauczyciel fizyki i techniki -
Wygnańska – Gajcy Magda nauczyciel języka polskiego, nauczyciel wspomagający -
Wysoczarska Liliana  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej IIb
Zaręba Jarosław nauczyciel wychowania fizycznego IVd