PRZESTRZENIE EDUKACYJNE W SP 84

 

"NAUKA - INICJATYWA - PASJA - OTWARTOŚĆ NA SIEBIE, INNYCH I ŚWIAT - DIAMENTY SP 84"

 

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie mieści się w trzech lokalizacjach: Radzymińska 227, Radzymińska 232 i Topazowa 26.

W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Filialnej przy ul. Topazowej 26 zostaną umieszczone: dwa oddziały przedszkolne i dwie klasy pierwsze, przy ul. Radzymińskiej 232 zostaną umieszczone dwie klasy pierwsze.

 

MISJA SZKOŁY:

Nasza szkoła jest miejscem, w którym tworzymy uczniom optymalne warunki do właściwego, wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego oraz wspieramy ich rodziny w procesie wychowania.

 

Dążymy do tego, aby nasza szkoła była:

K– kreatywna

O– otwarta

N– nowoczesna

C– czysta

E– elastyczna

P– partnerska

C– ciekawa

J– jakościowa

A- aktywna,

 

Dążymy do tego, aby nasz absolwent był:

A– ambitny

B– błyskotliwy

S– sumienny

O– odpowiedzialny

L– logiczny

W– wszechstronny

E– empatyczny

N– nieprzeciętny

T– tolerancyjny.

 

NASZA SZKOŁA POSIADA:

 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,
 • zmodernizowane pracownie przedmiotowe,
 • nowoczesną pracownię komputerową,
 • trzy mobilne pracownie przedmiotowe (75 tabletów dla uczniów),
 • tablice interaktywne/monitory interaktywne we wszystkich salach lekcyjnych i salach świetlicowych,
 • dobrze wyposażoną i skomputeryzowaną bibliotekę szkolną,
 • profesjonalnie wyposażone gabinety: logopedyczne i terapii pedagogicznej; psychologa i pedagoga szkolnego we wszystkich lokalizacjach szkoły,
 • bardzo dobrze wyposażone sale świetlicowe,
 • stołówkę serwującą dwudaniowe obiady i trzy posiłki dla dzieci w oddziale przedszkolnym,
 • dobrze wyposażoną salę gimnastyczną oraz trzy sale do zajęć muzyczno – ruchowych (po jednej w każdej lokalizacji),
 • nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny,
 • gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej.

 

ZAPEWNIAMY:   

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • wysoki poziom nauczania,
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • indywidualizację procesu nauczania,
 • wymagania dostosowane do możliwości i potrzeb psychofizycznych ucznia,
 • bezpłatny dostęp do e-Dziennika.

 

REALIZUJEMY:

 1. treści kształcenia atrakcyjnymi metodami, zgodnie z obowiązującą podstawą programową,
 2. indywidualne programy nauki,
 3. projekty edukacyjne:

a) w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) wzbogacamy wiedzę dzieci o kulturze i historii, realizując przez ostatnie lata m.in. projekty takie jak:

 • "Miejski folklor, czyli muzyka warszawskich ulic",
 • "Z muzyką i tańcem za pan brat",
 • "Bohaterowie zaczarowanego świata bajek i baśni",
 • "Legendy w akcji",
 • "My o Nim - podążamy śladami Naszego patrona Waleriana Łukasińskiego",
 • "Szlakiem siedzib władz państwowych w dawnej i dzisiejszej Warszawie, czyli przeszłość i teraźniejszość",
 • "Dotknij przeszłości Warszawy…śladami legend i nie tylko",
 • "Klasy, chłopek, sznurek, wzbogacamy magie dawnych podwórek",
 • "Kulturalna Warszawa inspiracją dla dzieci",
 • "Dawne zawody, ginące umiejętności";

b) Szkoła z pomysłem– pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowiska szkolnego, integracja uczniów, nauczycieli i rodziców. Zrealizowane projekty to:

 • "Szkoła z pomysłem na popołudniowe spotkanie z kulturą" - rok szkolny 2017/2018,
 • "Szkoła z pomysłem na spotkania z kulturą wschodu i zachodu" - rok szkolny 2018/2019,
 • "Szkoła z pomysłem na promowanie korzyści płynących z upowszechniania wiedzy matematycznej – Kampania na rzecz matematyki" - rok szkolny 2019/2020,
 • "Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych – Wspólna przestrzeń bez barier" - rok szkolny 2020/2021,
 • "Szkoła z pomysłem na współzawodnictwo drogą do budowania umiejętności pracy w grupie" - rok szkolny 2021/2022r.,
 1. Warszawa talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy;

d) projekty międzynarodowe:

 • współpraca ze szkołą Crossroads College Preparatory School w Saint Louis (w ramach projektu ,,Learning by sharing”),
 • współpraca z UNICEF,
 • "PEN PAL LETTERS" (współpraca ze szkołą New City School w Saint Louis);
 • "A clean environment – the essence of survival and progress" (projekt ekologiczny we współpracy ze szkołą w Rumunii),
 • "What’s outside your window? " (projekt programu ,,Uczenie się przez całe życie” dla przedszkoli i szkół dotyczący środowiska i kultury krajów partnerskich z 8 krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Węgier, Turcji i Rumunii),
 • "Europe in stories – Puppet Exchange",
 • "Global Scholars" – Building batter cities",
 • "Przyjaciele Zippiego" (projekt promocji zdrowia psychicznego),
 • ,,Z kulturą mi do twarzy”,
 • ,,Wirtualne podróże – nauka w plecaku”,
 • "e-Twinning - Together Apart"
 • "Erasmus+" projekt ,,Komunikacja językowa bez barier – rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej – krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej) – realizowany w 2022 i 2023 r.;

e) projekty zmierzające do zapewnienia naszym uczniom odpowiedniej opieki psychologiczno-pedagogicznej:

 1. „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” – IV edycja projektu – certyfikat z wyróżnieniem,
 2. „Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych – Wspólna przestrzeń bez barier”,
 3. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”,
 4. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”,
 5. Warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców:
 1. wykłady on-line Wszechnicy Edukacyjnej Targówek:
 • Profilaktyka oraz wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie emocjonalnym,
 • Otyłość u dzieci wyzwaniem dla zdrowia całego społeczeństwa,
 • Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać,
 • Dlaczego moje dziecko nie jest takie jak inne – o profilach sensorycznych,
 • Mózg w szkolnej ławce,
 1. Jak przetrwać stres egzaminacyjny i się nie poddać,
 2. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu,
 3. Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni – rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja z wykorzystaniem ,,Metody Wspólnej Sprawy”,
 4. Warsztaty umiejętności emocjonalno-społecznych w ramach projektu ,,Ta Szansa na Wsparcie 2.0”,
 5. Warsztat umiejętności wychowawczych dla Rodziców z elementami pozytywnej dyscypliny,
 6. Jak rozwijać umiejętności podstawowe i przekrojowe uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości”,
 7. Warsztaty dla wychowawców świetlic dzielnicy Targówek,
 8. Zajęcia warsztatowo-konsultacyjne :
 • ,,Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacyjnym”,
 • ,,Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku szkolnym, w tym uczniów ze spektrum autyzmu”,
 • ,,Warsztaty sensoryczne”;

f) projekty dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki

 • "Bądź bezpieczny" we współpracy ze Strażą Miejską,
 • „Aktywna przerwa” w ramach Akademii Zdrowego Ucznia,
 • "Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon" – współpraca ze Stowarzyszeniem Epsilon oraz Centrum Edukacji i Profilaktyki,
 • Centrum Medyczne Corten Medic/Corten Dental (profilaktyka stomatologiczna – przegląd stomatologiczny, instruktaż higieny jamy ustnej, fluoryzacja).

 

 1.  programy czytelnicze:
 • "Cała Polska czyta dzieciom",
 • "Tygodnie czytania na Targówku",
 • "Książka w podróży – crossbooking",
 • "Recenzja miesiąca”,
 • "Dzielnicowy dzień bajki i baśni",
 • "Pierwszaki czytają zerókowiczom";
 1.  programy edukacyjne:
 • "Varsavianistyczna Szkoła",
 • "MALI uczniowie idą do szkoły",
 • „Międzykulturowa prawa strona Wisły”,
 • Projekt Ogólnopolski „Europa i ja”,
 • "Niech się dzieci integrują i gazetkę produkują" – wydawanie gazetki "W szkolnej sieci",
 • "Klub szkół UNICEF",
 • ,,Warszawa nieoczekiwana” – współpraca ze Stowarzyszeniem ,,Kolejka Marecka”,
 • ,,Wyspy z sześciu stron świata”,
 • ,,Kreatywne prace plastyczne”,
 • ,,ABC ekonomii”,
 • ,,Zabawa ze sztuką”,
 • ,,Być jak Ignacy”,
 • Superbochaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość”,
 • ,,Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?”,
 • ,,Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?”,
 • ,,Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?”,
 • ,,Lekcje z klasą. Jak odczytać emocje?”,
 • ,,W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?”,
 • ,,Ekologia jak chronić środowisko?”,
 • ,,Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”,
 • ,,Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”,
 • ,,Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie i innych?”,
 • ,,Mali odkrywcy. Jak zapisać się w historii świata?”,
 • "Program dla szkół" (edukacja dotycząca zdrowego odżywiania);
 1.  innowacje pedagogiczne:
 • ,,Wyspy szczęśliwości. Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w drugim i trzecim roku nauki szkolnej”,
 • ,,Z muzyką przez cały rok szkolny”,
 • ,,Mały szachista”,
 • ,,Wyspy Leonarda”,
 • ,,Nie ma jak Warszawa”
 • ,,Świetliczaki z różnych stron świata”,
 • „Od koralika do guzika - jak rozwija się mała motoryka”,
 • ,,Młody artysta. Sztuka oczami dziecka”,
 • ,,Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”,
 • ,,Mądre główki, czyli uczymy się uczyć”,
 • ,,Z matematyką na co dzień” dla uczniów klasy III,
 • ,,Bajki z Asem”,
 • ,,Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu biologii i chemii”,
 • ,,Wirtualne doświadczenie i twórcze mówienie w nauczaniu języka polskiego”,
 • ,,Rozwijanie mowy na sposób nowy na zajęciach logopedycznych”,
 • ,,Myśl pozytywnie, działaj kreatywnie”,
 • ,,Rozumiem i potrafię wyrażać swoje uczucia”,
 • ,,Cierpliwe szycie, dobry krok w udane życie”,
 • ,,Ciekawi świata – kulturalna podróż po globie”,
 • ,,Programowanie z zastosowaniem układu Arduino”,
 • ,,Recykling to ważna sprawa, ale i zabawa”,
 • ,,Ortografia z nutą”,
 • ,,Bajkoterapia – bajki, które pomagają”;
 1. konkursy, w których bierzemy udział:
 • OLIMPUSEK test zintegrowany klasa  I, II (język angielski),
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego,
 • Ogólnopolski konkurs ,, Dzieci filozofują”,
 • Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny na Krzyżówkę ,,Ochrona i kształtowanie środowiska”,
 • Międzynarodowy Konkurs Landeskunde Schweiz/Liechtenstein,
 • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR,
 • Kuratoryjny konkurs przedmiotowy (biologia, chemia, geografia, matematyka, język niemiecki),
 • Kuratoryjny konkurs o Zdrowiu ,,Hygieja”,
 • Konkurs Informatyczny LOGiA,
 • Warszawski konkurs matematyczny ,,Z matematyką przez życie”,
 • Warszawskie konkursy multimedialne: ,,Multimedialna Matematyka”, „Multimedialne Nauki Przyrodnicze”, „Multimedialny Język Angielski”, „Multumedialny Język niemiecki”, „Dzieła Wielkich Mistrzów Odczytane Po Nowemu”),
 • Warszawska Olimpiada Młodzieży,
 • Konkurs Biblijny „Apostoł”,
 • Warszawska Syrenka;
 1. wydarzenia szkolne:
 • Narodowe Święto Niepodległości,
 • Szkolny Bieg Niepodległości,
 • Święto Szkoły – Dzień Patrona W. Łukasińskiego,
 • Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • Światowy Dzień Zespołu Downa,
 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,
 • XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia,
 • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji ,,Przełamujemy bariery”,
 • Europejski Dzień Logopedy ,,Wiele języków, wiele kultur, jedna komunikacja”
 • Europejski Dzień Dobrego Jedzenia i Gotowania,
 • Międzynarodowy Dzień Matematyki,
 • Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Dzielnicowy Dzień Bajki,
 • Przegląd poezji dziecięcej ,,Mały Wielki Recytator – wiersze znane i lubiane” – oddziały przedszkolne,
 • Dzień Osób z Afazją Rozwojową,
 • Dzień Praw Dziecka,
 • Dzień Praw Człowieka,
 • Dzień Ziemi,
 • Dzień Pozytywnego Myślenia,
 • Dzień Bezpiecznego Internetu,
 • Dzień Pluszowego Misia,
 • Dzień Świętego Walentego
 • Dzień Koloru,
 • Mikołajkowy Koncert Życzeń,
 • Jasełka/Koncert kolęd
 • Kiermasz świąteczny,
 • Festiwal Empatii,
 • Bal ósmoklasisty,
 • Piknik po europejski – VVI Piknik Rodzinny (Erasmus +)
 1. akcje charytatywne:
 • "Szlachetna paczka",
 • "Tusz do paki  i dokarmiaj zwierzaki!",
 • "Razem na Święta",
 • ,,Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”,
 • ,,Mikołajki dla Dzieci”,
 • ,,Paczka inna niż zwykle”,
 • ,,Pola Nadziei”,
 • Igrzyska dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (Dzielnica Targówek),
 • MALI uczniowie idą do szkoły” - współpraca z UNICEF,
 • zbiórka nakrętek i zużytych baterii,
 • udział wolontariuszy w WOŚP.

 

OFERUJEMY:

1. możliwość rozwijania pasji dziennikarskich w szkolnym radiowęźle i przy redagowaniu gazetki szkolnej "W szkolnej sieci",

2. w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, opiekę specjalistów:

 • psychologa i pedagoga szkolnego,
 • profilaktykę, diagnozę i terapię logopedyczną,
 • terapię pedagogiczną,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zgodnie z zaleceniami pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
 • trening pewności siebie;

3. działania prozdrowotne:

 • naukę pływania dla uczniów klas drugich i dzieci z oddziałów przedszkolnych,
 • zajęcia sportowe w ramach otwartych boisk,
 • ,,Program dla szkół” – nieodpłatne dostarczanie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych dla uczniów I-V,
 • Dzielnicowe Dni Dobrego Jedzenia,
 • kampanię społeczną ,,Wiem co jem” dla uczniów klas II,
 • ,,Więcej Wiem Mniej Choruję”,
 • ,,Nie pal przy mnie proszę”,
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,Trzymaj Formę !” dla uczniów klas V-VIII,
 • udział w obchodach Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego,
 • ,,Rowerowy maj”,
 • realizację programów profilaktycznych (badania przesiewowe),
 • monitorowanie asortymentu artykułów spożywczych w sklepiku szkolnym,
 • aktywny udział uczniów w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych,
 • udział uczniów w wycieczkach szkolnych jako sposób na poznanie regionu i czynna forma aktywnego wypoczynku,
 • promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

4. projekty promujące zdrowy styl życia:

 • „Wiem, co jem” - edukacja żywieniowa w drugich klasach szkół podstawowych,
 • ,,Aktywność Młodego Warszawiaka” warsztaty i zajęcia dla uczniów klas III szkół podstawowych,
 • ,,Program dla szkół” owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne dla uczniów klas I-V,
 •  „AKCJA OFF” – aktywnie spędzamy Dzień Dziecka (celem akcji jest walka z uzależnieniem od telefonów i komputerów),
 • RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI organizowanej przez MSCDN Wydział w Warszawie - program jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ,,ODŁĄCZ SIĘ. POŁĄCZ SIĘ”,
 • opieka stomatologiczna dla wszystkich uczniów (przeglądy stomatologiczne, instruktaż higieny jamy ustnej, fluoryzacja) – współpraca z Corten Dental,
 • tworzenie rebusów, wierszyków, plakatów promujących zdrowe odżywianie, ruch fizyczny,
 • zachęcenie uczniów do przyjeżdżania do szkoły na rowerze – wyznaczenie miejsca i zamontowanie stojaków,
 • źródełka wody pitnej w szkole, umożliwia uczniom stały dostęp do wody;

5. działania proekologiczne:

 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „ Moje miasto bez elektrośmieci”
 • Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej organizowany przez Urząd Dzielnicy Targówek,
 • Klub Młodych Odkrywców pod patronatem Centrum Nauki Kopernik,
 • Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Warszawskie Święto”, ,,Światowy Dzień Wody, ,,Światowy Dzień Ziemi”
 • projekt badawczy organizowany przez Centrum Nauki Kopernik, mającego na celu badanie powietrza za pomocą zestawów edukacyjnych tzw. Modułowych Pracowni Przyrodniczych,
 • organizowanie akcji recyklingowych (zbiórka nakrętek, zużytych baterii).
 1. w ramach opieki i wychowania:
 • świetlicę czynną w godz. 6.45-17.30,
 • możliwość korzystania z jedno - lub dwudaniowych obiadów dla uczniów klas I-VIII oraz śniadania, obiadu i podwieczorku w oddziałach przedszkolnych,
 • udział w warszawskiej akcji: "Lato w mieście", "Zima w mieście",
 • profilaktykę i doraźną pomoc pielęgniarki szkolnej,
 • współpracę z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,  szkołami i przedszkolami na terenie dzielnicy, Biblioteką Publiczną,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 13 w Warszawie, z sądem, kuratorami sądowymi i społecznymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej, z Domami Kultury ,,Świt” i ,,Zacisze”, z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczej nr 15, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy targówek, Uczniowskimi Klubami Sportowymi ,,Sprint” i ,,Junak”, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 • udział w zajęciach i akcjach na rzecz bezpieczeństwa uczniów:
 • bezpieczna droga do i ze szkoły (ćwiczenia i pogadanki),
 • spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej dla oddziałów przedszkolnych i dla klas I-VIII,
 • przygotowanie uczniów klas V i VI do uzyskania karty rowerowej,
 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły.

 

JESTEŚMY ORGANIZATORAMI:

 1. Warszawskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów klas III- IV, V-VI  i VII-VIII,
 2. Warszawskiego Konkursu Matematycznego KALMAT dla uczniów klas IV-VIII,
 3. konkursów dzielnicowych:
 • Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Zintegrowanej "Już to wiem" dla uczniów klas III,
 • "Bajka Rodzinna",
 • "Na szkle malowane",
 • "Wstążką i papierem",
 1. Pikniku Rodzinnego,
 2. wielu uroczystości dla środowiska lokalnego.

 

OTRZYMANE CERTYFIKATY:

 • Miejsce przyjazne książce,
 • Varsavianistyczna Szkoła,
 • Szkoła z klasa 2.0. -  tytuł szkoły eksperckiej,
 • Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – certyfikat z wyróżnieniem,
 • MALI uczniowie idą do szkoły,
 • Wars i Sawa grają w szachy,
 • Wars i Sawa – warszawski program wspierania uzdolnionych,
 • Lokalny Ośrodek Edukacji Varsavianistycznej,
 • Szkoła z pomysłem,
 • Szkoła z Dobrym Klimatem,
 • Partner merytoryczny Yellow House English,
 • Szkoła w Koronie,
 • Innowacyjna Szkoła,
 • Innowacyjne Programy Wychowawcze,
 • Klub Szkół UNICEF,
 • Partner Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”,
 • Certyfikat uczestnictwa w 3. Edycji ogólnopolskich warsztatów Szkoła z Gigantami,
 • 2-krotne wyróżnienie w Warszawskim Konkursie „Najlepsze szkolne i przedszkolne, przestrzenie uczenia się”,
 • Certyfikat "Szkoła z pomysłem na promowanie korzyści płynących z upowszechniania wiedzy matematycznej – Kampania na rzecz matematyki";
 • Certyfikat "Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych – Wspólna przestrzeń bez barier".

 

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW:

 • Orzeł Targówka" w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021,
 • "Sportowiec Roku" w roku 2010,
 • Tytuł „Diament SP 84” przyznawany od 2019 r. dla jednego ucznia/uczennicy który/która kończy szkołę podstawową,
 • konkurs międzynarodowy (Kangur matematyczny),
 • konkursy ogólnopolskie (Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny, Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów i Przyrodnicza "OLIMPUS", Poprawna Polszczyzna, Konkurs historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" i wiele innych),
 • konkursy wojewódzkie (konkury przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie m.in. z matematyki, geografii, języka polskiego, z wiedzy o społeczeństwie ,,Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej”, chemiczny ,,Molekuła”, Wojewódzki Konkurs ortograficzny "Ortografia na medal", Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w szachach klasycznych, konkurs informatyczny miniLOGIA.),
 • konkursy szkolne: Szkolny Konkurs Matematyczno-Plastyczny “ Logo KALMAT”, Wielcy Poeci Dzieciom recytatorski i plastyczny, konkurs fotograficzny ,,Fall into nature”, konkurs angielskiej piosenki zimowo-świątecznej ,,Christmas Melodies, szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej ,,Mały Patriota”, konkurs plastyczny ,,I have a dream”,
 • osiągnięcia sportowe na szczeblu dzielnicowym i warszawskim (czołowe miejsca w czwórboju lekkoatletycznym, unihokeju, badmintonie, tenisie stołowym i sztafetach przełajowych – biegi, w szachach drużynowych),

 

 SUKCESY NASZYCH NAUCZYCIELI:

 • Sukcesy uczniów w konkursach, turniejach, olimpiadach,
 • Wynik egzaminu ósmoklasisty- powyżej średniej województwa,
 • Nagroda Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dla 34 nauczycieli,
 • Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy dla Dyrektora Szkoły,
 • Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły,
 • Tytuł „Artifex Docendi” („Mistrz Nauczania”) dla Dyrektora Szkoły i dwóch nauczycielek,
 • Tytuł „Nauczyciel na medal 2018” dla nauczycielki w plebiscycie organizowanym przez portal warszawa.naszemiasto.pl oraz dziennik „Polska Metropolia Warszawska” pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

 

Troszczymy się  o rozwój uczniów, dostrzegamy ich talent, zdolności i potencjał oraz kształtujemy postawy obywatelskie: dojrzałość, odpowiedzialność, życzliwość, wzajemny szacunek i tolerancję. 

Łączymy chlubne tradycje historyczne naszej szkoły, naszą codzienność i przyszłość. Chcemy, aby ten piękny czas dzieciństwa i lata spędzone w szkole pomogły naszym wychowankom wyrosnąć na świadomych siebie  i świata dorosłych, szczęśliwych i godnych naśladowania. To oni są największą chlubą nas wszystkich – nauczycieli, wychowawców i pedagogów.