Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 7 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

podstawowe.edukacja.warszawa.pl 

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SP 84

 

REKRUTACJA DO KLAS I

 

Link do strony Biura Edukacji

https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci-rekrutacja