Szkoła z pomysłem na promowanie korzyści płynących z upowszechniania wiedzy matematycznej

Szkoła z pomysłem na … promowanie korzyści płynących
z upowszechniania wiedzy matematycznej

„Kampania na rzecz matematyki”

Rok szkolny 2019/2020 był dla naszej społeczności ogromnym wyzwaniem. Już na początku 2019 roku z uwagi na fakt, że ten rok został ogłoszony przez Sejm RP rokiem matematyki, nauczyciele zespołu matematycznego zaplanowali wiele działań mających na celu promowanie wśród uczniów królowej nauk. W społeczeństwie krąży przekonanie, że matematyka jest trudna, abstrakcyjna, praktycznie niepotrzebna, bo są kalkulatory, różne aplikacje i można wszystko bez trudu policzyć. Dlatego naszym głównym celem było uświadomienie uczniom, że takie przekonanie nie jest słuszne, stąd też postanowiliśmy naszym działaniom nadać hasło „Kampania na rzecz matematyki”. Wszyscy razem chcieliśmy pokazać uczniom i ich rodzicom tę dziedzinę wiedzy z innej strony. Nie tylko lekcje, prace domowe, rachunki, ale zabawa otaczającą nas wszystkich matematyką.
Najważniejsza założenia:
Nakierowanie uczniów na dostrzeganie matematyki w otaczającym nas świecie.
Zaaranżowanie przestrzeni w szkole, której celem było stworzenie możliwości szerszego postrzegania matematyki. Systematyczna cykliczna zmiana wystroju korytarza z salami do nauki tego przedmiotu przybliżała uczniom myśl, że otaczający nas świat jest matematyczny.
Motywowanie wszystkich uczniów do podejmowania wyzwań matematycznych.
Wygospodarowanie komfortowego miejsca dla uczniów, w którym podczas przerw międzylekcyjnych mogliby się zrelaksować biorąc udział w różnego rodzaju planszowych grach matematycznych. Motywowanie uczniów do udziału w różnych konkursach matematycznych poprzez utworzenie szerokiej gamy szkolnych konkursów i wyzwań matematycznych.
Nauczanie przez współpracę – promowanie aktywnej metody zdobywania wiedzy i umiejętności.
Organizacja szkolnych konkursów adresowanych dla grup: całej klasy np. Tor matematyczny, Budowa z pudełek, dla dowolnych grup kilkuosobowych np. Wyzwania matematyczne.
Dostarczanie uczniom możliwości indywidualnych autoprezentacji, zwiększenia poczucia własnej wartości. Organizacja konkursów „Matematyczne gry planszowe”, rozgrywki Kahoot, Układanie kostki Rubika na czas.
Wzmacnianie umiejętności pracy w zespole, ukierunkowanie uczniów na potrzeby innych, budowanie odpowiedzialności za pracę własną i pracę zespołu. Całoroczne prowadzenie szkolnego „Wolontariatu matematycznego” - uczeń uczy ucznia.
Włączanie rodziców w szkolne działania matematyczne. Wsparcie finansowe od Rady Rodziców
w realizacji wielu działań matematycznych. Pozyskanie materiałów do dekoracji korytarza matematycznego, tj. plansz ze wzorami matematycznymi, sentencjami matematycznymi, baner z hasłem matematycznym. Udział rodziców w rodzinnym konkursie „Matematyczne gry planszowe”.

Wszystkie działania wymagały ogromnego wysiłku i zaangażowania uczestników. Zmagaliśmy się z licznymi barierami, ale gdy działaniom towarzyszą pozytywne emocje, radość, spełnianie marzeń i częste i szerokie otwieranie okna na otaczający nas świat matematyki, to powstaje niezmiernie ważna dla całego środowiska szkolnego wartość dodana. Jesteśmy dumni z budowania trwałych relacji między uczniem-nauczycielem-rodzicem, dokonanych osiągnięć i sukcesów. Działania zaplanowane na marzec, kwiecień, maj i czerwiec ze względu na stan pandemii w kraju były realizowane podczas kształcenia na odległość. Wysiłek i trud uczniów, nauczycieli i rodziców włożony w przygotowania, mamy nadzieję, że w następnym roku szkolnym, zostanie doceniony poprzez kontynuację i realizację tegorocznych pomysłów i projektów. Nie odbył się Dzielnicowy Turniej „Najlepszy z najlepszych” wzorowany na telewizyjnym turnieju 1 z 10, lekcje matematyki w plenerze według pomysłu uczniów, gra matematyczna zorganizowana z okazji Pikniku Rodzinnego, niedokończony został Tor Matematyczny zaplanowany na marzec.

Działania:
Wrzesień - Miesiąc – Rachowania
Październik - Miesiąc – Tabliczki Mnożenia
Listopad – Miesiąc – Matematyka wokół nas
Grudzień – Miesiąc – Aplikacji matematycznych
Styczeń – Miesiąc – Łamigłówek i Składanek Matematycznych
Luty – Miesiąc - Gier Matematycznych
Marzec – Miesiąc - Grupowe zabawy matematyczne

Działania dodatkowe:
Korytarz matematyczny
Projekt „Budowa z pudełek”
Mistrz Łamigłówek Matematycznych
Wolontariat matematyczny
Wyzwania matematyczne
Projekt „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku”
Wirtualna Gazetka Szkolna
Prowadzenie audycji tematycznych przez szkolny radiowęzeł „Radio Pauza84”