Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z prośbą dotyczącą kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.W związku z tym, że 30 września br. wygasają uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską uczniom klas IV oraz niektórym uczniom klas starszych, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza terminy składania wniosków jak niżej:

  • do dnia 31.05.2022 r. prosimy o przekazanie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia. Do każdego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone po wyrobieniu Karty Ucznia. Jeśli dziecko nie ma nadanego numer PESEL (obcokrajowiec), prosimy o wpisanie na wniosku daty urodzenia.
  • do dnia 31.08.2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia.

 

Wnioski można składać w wersji papierowej w szkole lub drogą elektroniczną, do której zachęcamy  (szkoła nie będzie wówczas pośredniczyła w przekazywaniu wniosków o wyrobienie Karty Ucznia pomiędzy rodzicem a ZTM, a jedynie będzie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia). 

Wcześniejsza komunikacja z rodzicami oraz dotrzymanie terminu 31.05.2022 r. pozwoli na uniknięcie wzmożonych zapytań rodziców oraz kolejek zarówno w Punktach Obsługi Pasażerów, jak i  sekretariatach we wrześniu. Umożliwi Państwu również  wydanie Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów uczniom od 1 września 2022 r.

 

Ważność Karty Ucznia można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl wpisując sprawdzkarte.wtp.waw.pl i 11-cyfrowy numer karty.

Proszę pamiętać, że za pośrednictwem szkoły nie realizujemy wniosków kart zagubionych. W takich przypadkach zapraszamy do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu zablokowania zagubionej karty i wydania za opłatą duplikatu karty.

 

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do składania wniosków drogą elektroniczną

Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/04768ec6

 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY