PROCEDURA WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

Opłatę za duplikaty wnosi się na konto dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie.


Numer konta: 12 1030 1508 0000 0005 5082 2016

 

Koszt wydania duplikatu:

- legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego wynosi 9 zł
    tytuł przelewu: „duplikat legitymacji- imię i nazwisko ucznia, klasa”,
- świadectwa wynosi 26 zł z 1 szt.
    tytuł przelewu: „duplikat świadectwa- imię i nazwisko ucznia, klasa”.